Privacyverklaring Van Asselt - diner aan huisservice

25 mei 2018

Met deze privacyverklaring leggen we uit wat we doen met de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Werknemers van de maaltijdservice gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om.

BESTELLINGEN
​​​​​​​
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om uw bestelling goed af te kunnen handelen en te bezorgen. We gebruiken daar bij naam, adres, postcode, plaats, tel. nummer en evt. mailadres. Mocht u een incassomachtiging afgegeven hebben voor de betaling, dan gebruiken we ook die gegevens. Hiervoor heeft u een aparte machtiging in tweevoud ondertekend. Een exemplaar heeft u retour gekregen voor uw eigen administratie. Uw gegevens worden bewaard zolang u van onze maaltijdservice gebruik maakt. Stopt u met de maaltijdservice dan bewaren wij uw gegevens nog 2 maand en dan worden ze verwijderd.

ANDERE PARTIJEN
Uw persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

BEVEILIGING
Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Zo nodig wordt die beveiliging aangepast.

WIJZIGING GEGEVENS
Voor vragen over uw persoonsgegevens of wijzigingen kunt u altijd contact opnemen met ons.

WEBSITE
Voor de privacy van de website, verwijzen wij u naar de privacy verklaring op onze website.

CONTACTGEGEVENS
Van Asselt diner aan huisservice
Zuiderzeestraatweg 228
8096 CH Oldebroek
Tel. 0525-631690
info@slagerijvanasselt.nl